De Businessclub van Ons... voor jou!


Een businessclub heeft altijd ten doel om elkaar, veelal vanuit bedrijfsmatige ideologie, met elkaar te verbinden. Dat is voor de businessclub van De Gouden Leeuw niet anders. Betrokkenheid en het nut van een geëngageerd netwerk is voor iedere ondernemer een must. Zeker als dit op een duidelijke en zakelijke inzichtelijke wijze kan worden gebracht.

Naast de bekende groep van aandeelhouders, staat het netwerk van de businessclub vanuit De Gouden Leeuw u dus ten dienst.

Welkom bij
Onze Business Club

Doel van de businessclub

Met drie pijlers geeft dit een houvast voor u als ondernemer. Door bundeling van krachten, smelt een enorme hoeveelheid kennis bijeen en kan worden gebruik gemaakt binnen de verscheidenheid van kunde; Het doel blijft primair vooruitstrevend te zijn en zeker Onconventioneel. Uw medewerking en commitment bepalen uiteindelijke de waarde.

Invulling

U krijgt bij lidmaatschap een stem in de advies raad en kunt steeds met  2 personen gast zijn. Meerdere bijeenkomsten per jaar worden uitgeschreven om u gast te laten in ‘uw businessclub’ waarbij onderlinge relaties een drive zullen betekenen om belangstelling te laten ontstaan in uw onderneming. Als opening is inmiddels mr. Bram Moskowicz gast geweest en tekende voor ‘volle bak’ en bijzondere sfeer. Maar ook is inmiddels taalkundige, auteur en columnist Wim Daniëls geweest. Er volgen later dit jaar nog tenminste 4 bijeenkomsten meer. Afgezien van de bijzondere sfeer die altijd bij De Gouden Leeuw prominent aanwezig is, zal het doel van deze bijzondere businessclub blijven zijn  de betrokkenheid en activiteit van een flink zakelijk netwerk met elkaar te laten verenigen.

Bent u lid van de businessclub van De Gouden Leeuw, klik dan hier.

 

Like ons nu ook op facebook.